Porušení Zákoníku práce a obtěžování brigádníků ředitelem Lesní akademie Toma Bombadila a jeho dalšími zaměstnanci

 

 

            Pří výkonu brigády (funkcí vedoucích dětské družinky a funkce zdravotníka) na dětském táboře Lesní akademie Toma Bombadila, vedené Mgr. Václavem Lustigem, jsme se mnohokrát setkali s porušením Zákoníku práce, byli obtěžováni a nuceni poslouchat nesmyslné teorie nesouvisející s prací, které  byly mimo jiné formou her vnucovány také dětem. Bylo porušováno naše soukromí, proti naší vůli jsme byly přesvědčovány (pouze dívky) ke změně životního stylu a  byly sexuálně obtěžovány.

            Níže upřesním jednotlivé přestupky a nepříjemnosti, které jsme byli nuceni zažívat během pobytu na táboře.

 

-         Již první den jsme byli upozorněni, že se nemáme divit, když budou zaměstnanci Lesní akademie (dále L.A.) „balit“ dívky i přesto, že už jednu přítelkyni mají.

-         Tři  z dívek byly neustále přesvědčovány, aby se staly sexuálními  a životními partnerkami mužů i žen z L.A.

-         Při odmítnutí těchto nabídek a nesouhlasu s teoriemi ředitele L.A. jsme byly slovně napadány  a ponižovány.

-         Rovněž brigádník, zastávající funkci zdravotníka, který se nás zastával a snažil se nás ochránit, byl urážen a sprostě slovně napadán.

-         Dívky se setkaly také s nepříjemnými dotyky.

-         Bez předchozího upozornění byly všechny nové vedoucí ubytovány v chatkách s dětmi, čímž od sebe byly izolovány a bylo tak porušováno soukromí naše i dětí. (Zaměstnanci L.A. bydleli v samostatné budově a chatkách vedoucích.)

-         Nikdy jsme nebyli informováni o programu dne, tábor byl nedostatečně organizován, což snižovalo náš výkon a možnost připravit se na jednotlivé úkoly a práci s dětmi.

-         Přijetí na tábor byla jen záminka Mgr. Lustiga, jak dostat mladé dívky  do své blízkosti  a snažit se je ovlivnit svou chorobnou a zvrhlou životní filozofií. Počet vedoucích byl zbytečně velký, původně měly být skupinky dětí osmičlenné, ale pro velký počet přihlášených dívek do funkce vedoucích se zmenšily až na pětičlenné.

-         Dalším porušením Zákoníku práce bylo předčasné ukončení práce brigádníků, kteří odmítli se jakýmkoli způsobem podílet na této nesmyslné filosofii. Někteří z nás měli podepsanou Dohodu o provedení práce na dva týdny, ale po týdnu byli vyhozeni pod záminkou, že na příští turnus není dostatečný počet dětí a proto pro ně ředitel nemá práci.I když v pravdě jsme byli vyhození za "nepochopení" a "nespolupráci" se sektářským životem vedeném V.Lustigem a jeho přívrženci. Bylo nám řečeno "Pokud my nechceme, tak si najdou další "oběti", kteří jako my půjdou pracovat pouze jako vedoucí na dětském táboře.

-     konečně bych chtěl potvrdit, že nic takového jako sexuální nátlak, obtěžování a omezování osobní svobody, neměla žádná s brigádnic napsáno v popisu práce a už vůbec ne v pracovní smlouvě! Opakuji jely tam jen jako vedoucí na dětském táboře.

 

Mgr. Václav Lustig porušil tyto paragrafy Zákoníku práce:

 

-         §1 odst. 4

V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace.

-         §1 odst. 10

Obtěžování z důvodu pohlaví, sexuální orientace, … a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci.

-         §1 odst. 9

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.

-         Přestupkem je rovněž předčasné ukončení Dohody o provedení práce bez písemného uvedení důvodu.